KARAT
Taşınmaz Değerleme A.Ş.

En kıymetli değer zamandır ilkesinden hareketle hızlı hizmet verebilme tedbirlerimizi aldık.

[sg_popup id=”396″ event=”inherit”][/sg_popup]

KARAT

TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş.

En kıymetli değer zamandır ilkesinden hareketle hızlı hizmet verebilme tedbirlerimizi aldık.

KARAT Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketi, sermaye piyasasındaki ulusal ve uluslararası işlemler, özellikle uzun vadeli konut finansman sisteminin yürürlüğe girmesi ve gelişen inşaat sektörünün artırdığı iş talebi gayrimenkulde değerleme ve danışmanlığın önemini artırmıştır bu doğrultuda mevcut danışmanlık tecrübesi, yetkin ve deneyimli değerleme uzmanlarının gücünün birleşmesi ile doğmuştur.

KARAT Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketi değerleme sektöründeki çalışmaları ile tanınan, gayrimenkul ve makine değerlemede birlikte yenilikler yaratmak isteyen; genç, dinamik ve alanında uzman sektörü önemseyen kadrosuyla Disiplin, Sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde gayrimenkul ve ilişkili her türlü değerleme ve danışmanlık hizmetini vermek üzere 2011 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.

KARAT Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketi Seri VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ’ çerçevesinde 23.01.2012 tarihinde listeye alınmıştır. BDDK lisansını (11.06.2013 tarih ve 43890421.140-14703 sayılı karar ile) almıştır. KARAT çalışmalarında; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Değerleme Uzmanları Derneği, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği, gibi ilgili kurumların mesleki ahlak yaklaşımı ve kuralları ile Uluslararası Değerleme Birliklerinin standartları referans alınmaktadır. Şirketimiz ve hizmetlerimiz hakkında sağladığımız bu temasın, kurumunuz ile KARAT Taşınmaz Değerleme A.Ş. arasında uzun süreli işbirliğinin başlangıcı olmasını dileriz.