Değerleme ihtiyacı “bankalar, finans şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kamu kurumları ve diğer şirketlerin” teminat olarak aldıkları gayrimenkullerin yasal durum ve değer tespitinde karşılaşılan problemlere çözüm olarak doğmuştur. 2000’li yılların başlarında Gayrimenkul Değerleme Şirketi kavramı ortaya çıkmış, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bu şirketlerin yetkilendirilmesine dair tebliğler yayınlanmıştır. Günümüzde ise SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri’nin hazırladığı raporlar sadece kurumlar tarafından değil şahıslar tarafından da yoğun olarak talep edilmektedir.

Uluslararası Değerleme Standartları(UDES) referans alınarak hazırlanan raporların kullanıldığı bazı alanlar;

Gerek şahıslara gerekse tüzel kişilere ait mülkiyet değişimlerinde değer belirleme,

Kurumsal kiralamalarda aylık kira tespiti,

Şirket aktiflerindeki gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi,

Mirasla gayrimenkul intikalinde adil mal paylaşımı,

Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizi,

Kamulaştırmada adil ödeme için değer tespiti,

Gayrimenkule dayalı hak ve faydalar, fizibilite çalışması.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım-satım, kiralama ve yeniden değerlemeleri,

Şirket birleşme, bölünme, satın alma ve UFRS işlemleri,

Çok ortaklı taşınmazlarda ortaklığın giderilmesine yönelik hazırlanan raporlar,

Kentsel Dönüşüm’e konu yapılar için yıkım öncesi hazırlanması gereken raporlar. 

Karat Taşınmaz Değerleme A.Ş. değere konu gayrimenkul ile ilgili tapu dairesi, kadastro müdürlüğü ve belediye nezdindeki tüm resmi incelemeleri yapar, taşınmazın yasal uygunluğunu tespit eder. Saha çalışmasında da ölçümler ve ortalama birim metrekare rakamına ulaşmayı sağlayacak detaylı emsal araştırması yapılır. Toplanan tüm veriler bir araya getirilir, çıkan sonuç piyasa fiyatlarıyla uyumlaştırılır ve gerçek değer takdir edilir.

Değerleme talepleriniz için lütfen bize ulaşın.